levée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła levée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.levé (levée) [ləve] CZASOW. pp

levé → lever

II.levé (levée) [ləve] PRZYMIOT.

Zobacz też lever

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang
lever du roi HIST

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang
lever du roi HIST

lève-glace <pl lève-glaces> [lɛvɡlas] RZECZOW. m MOTOR

lève-tard <pl lève-tard> [lɛvtaʀ] RZECZOW. mf

lève-tôt <pl lève-tôt> [lɛvto] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła levée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

levée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła levée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lève-tard [lɛvtaʀ] RZECZOW. mf inv inf

lève-tôt [lɛvto] RZECZOW. mf inv inf

lève-vitre <lève-vitres> [lɛvvitʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła levée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

levée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文