lever w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang
lever du roi HIST
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lever w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lever w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lever w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lever Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文