liées w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła liées w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRZYMIOT. inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła liées w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

liées w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła liées w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lie [li] RZECZOW. ż (dépôt)

lié(e) [lje] PRZYMIOT. (proche)

lie-de-vin [lidvɛ̃] PRZYMIOT. inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła liées w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

liées Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文