libéralisme w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła libéralisme w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

libéralisme [libeʀalism] RZECZOW. m

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] RZECZOW. m POL

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła libéralisme w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

libéralisme w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文