libre’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła libre’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

libre penseur, libre-penseur <pl libres(-)penseurs> [libʀəpɑ̃sœʀ] RZECZOW. m

libre pensée, libre-pensée <pl libres(-)pensées> [libʀəpɑ̃se] RZECZOW. ż

semi-libre <pl semi-libres> [səmilibʀ] PRZYMIOT.

I.libre-échangiste <pl libre-échangistes> [libʀeʃɑ̃ʒist] PRZYMIOT.

II.libre-échangiste <pl libre-échangistes> [libʀeʃɑ̃ʒist] RZECZOW. mf (partisan)

libre-échange [libʀeʃɑ̃ʒ] RZECZOW. m

I.libre-service <pl libres-services> [libʀəsɛʀvis] PRZYMIOT. inv

II.libre-service <pl libres-services> [libʀəsɛʀvis] RZECZOW. m

III.libre-service <pl libres-services> [libʀəsɛʀvis]

Tłumaczenia dla hasła libre’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

libre’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła libre’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

libre-service <libres-services> [libʀəsɛʀvis] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła libre’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
libre penseur(-euse)
libre penseur(-euse) m (ż)

libre’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文