libre-échange w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła libre-échange w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

libre-échange [libʀeʃɑ̃ʒ] RZECZOW. m

Zwroty:

zone bleue MOTOR
zone de chalandise ADMIN, COM
zone érogène PHYSIOL
zone franc FIN
zone libre HIST
ZIP Am
zone de saisie INFOR
zone de saisie INFOR
zone tampon MILIT, POL

Tłumaczenia dla hasła libre-échange w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

libre-échange w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文