lieux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. lieu < pl lieux> (endroit):

s'il y a lieu

Zobacz też haut

I.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRZYMIOT.

1. haut (étendu verticalement):

3. haut (dans une échelle de valeurs):

II.haut (haute) [ˈo, ˈot] PRZYSŁ.

1. haut (partie élevée):

haut phrase:

haute école lit RIDING
haute mer NAUT

chef-lieu <pl chefs-lieux> [ʃɛfljø] RZECZOW. m (ville)

non-lieu <pl non-lieux> [nɔ̃ljø] RZECZOW. m LAW

Tłumaczenia dla hasła lieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lieux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lieu2 <s> [ljø] RZECZOW. m ZOOL

lieu commun <lieu communx lieu communs> [ljøkɔmœ̃] RZECZOW. m

non-lieu <non-lieux> [nɔ̃ljø] RZECZOW. m

chef-lieu <chefs-lieux> [ʃɛfljø] RZECZOW. m

lieu-dit <lieux-dits> RZECZOW. m, lieudit [ljødi] <s> RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lieux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文