lignes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lignes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ligne (trait):

3. ligne TRANSP (de bus, Aviat, Naut):

13. ligne:

16. ligne (de cocaïne):

ligne de but SPORT
ligne de champ PHYS
ligne de coke inf
ligne d'eau NAUT
ligne de force PHYS
ligne de touche SPORT (gén)

tire-ligne <pl tire-lignes> [tiʀliɲ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lignes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

lignes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lignes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tire-ligne <tire-lignes> [tiʀliɲ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lignes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lignes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lignes z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文