litres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła litres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła litres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
gallon Brit
Brit 35 mpg
Am 30 mpg
pint Brit
pint Am
litre m

litres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła litres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-litre <demi-litres> [d(ə)militʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
a litre's worth Brit

Tłumaczenia dla hasła litres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

litres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a litre's worth Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文