livres w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła livres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] RZECZOW. m

grand-livre <pl grands-livres> [ɡʀɑ̃livʀ] RZECZOW. m FIN

livre-cassette <pl livres-cassettes> [livʀkasɛt] RZECZOW. m

livre tactile [livʀə taktil] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła livres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

livres w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła livres w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła livres w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

livres Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文