logements w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła logements w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. logement (local d'habitation):

buying a flat Brit
flat Brit

logement-foyer <pl logements-foyers> [lɔʒmɑ̃fwaje] RZECZOW. m

mal-logement [mallɔʒmɑ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła logements w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
housing ARCHIT, CONSTR

logements w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła logements w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

épargne-logement [epaʀɲlɔʒmɑ̃] RZECZOW. ż sans pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła logements w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

logements Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

logements Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文