logique w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła logique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.logique [lɔʒik] RZECZOW. ż

1. logique (gén):

Tłumaczenia dla hasła logique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

logique w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła logique w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.logique [lɔʒik] RZECZOW. ż PHILOS, MAT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła logique w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

logique Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文