loin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła loin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. loin (dans l'espace):

a long way, far liter

2. loin (dans le temps):

3. loin fig:

IV.au loin PRZYSŁ. (dans le lointain)

Zobacz też nez, monture, lèvre

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

Tłumaczenia dla hasła loin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

loin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła loin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła loin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
far a. fig

loin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文