lois w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. loi (corps de lois):

Zwroty:

Zobacz też nécessité

I.nécessité [nesesite] RZECZOW. ż

1. nécessité (ce qui s'impose):

loi-cadre <pl lois-cadres> [lwakadʀ] RZECZOW. ż

décret-loi <pl décrets-lois> [dekʀɛlwɑ] RZECZOW. m

hors-la-loi <pl hors-la-loi> [ˈɔʀlalwa] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lois w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lois w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hors-la-loi [´ɔʀlalwa] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lois w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lois Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

lois Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文