longue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła longue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też long

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYMIOT.

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYSŁ.

1. long (longueur):

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

I.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYMIOT.

1. long (dans l'espace):

2. long (dans le temps):

II.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ] PRZYSŁ.

1. long (longueur):

VI.long (longue) [lɔ̃, lɔ̃ɡ]

longue-vue <pl longues-vues> [lɔ̃ɡvy] RZECZOW. ż

long-courrier <pl long-courriers> [lɔ̃kuʀje] RZECZOW. m

extra-|long (extra-longue) <mpl extra-longs> [ɛkstʀalɔ̃, ɔ̃ɡ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła longue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

longue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła longue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też long, long

long (longue) [lɔ̃, lɔ̃g] PRZYMIOT.

longue-vue <longues-vues> [lɔ̃gvy] RZECZOW. ż

long (longue) [lɔ̃, lɔ̃g] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła longue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

longue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文