louer’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła louer’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. louer (donner en location):

to let Brit
to rent out (à to)
to hire out Brit
to rent out (à to)
room to let Brit

Tłumaczenia dla hasła louer’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

louer’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła louer’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła louer’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

louer’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文