lourde w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lourde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też lourd

I.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRZYMIOT.

II.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRZYSŁ.

IV.lourd (lourde) [luʀ, luʀd]

I.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRZYMIOT.

II.lourd (lourde) [luʀ, luʀd] PRZYSŁ.

IV.lourd (lourde) [luʀ, luʀd]

mi-lourd <pl mi-lourds> [miluʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła lourde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lourde w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lourde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRZYMIOT.

II.lourd(e) [luʀ, luʀd] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła lourde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

lourde Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文