lu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. lire (déchiffrer):

lire qc à qn

Tłumaczenia dla hasła lu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
lira FIN, HIST
lire ż
lire (to sb à qn)
lire à haute voix (to sb à qn)

lu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lu part passé de lire

Zobacz też lire1, lire2

Tłumaczenia dla hasła lu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文