lumière w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła lumière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.lumière [lymjɛʀ] RZECZOW. ż

1. lumière (gén) PHYS:

année-lumière <pl années-lumière> [anelymjɛʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lumière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lumière w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła lumière w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

année-lumière <années-lumière> [anelymjɛʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła lumière w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

lumière Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文