m'ennuyer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła m'ennuyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też sou, rat

1. sou (petite monnaie):

sou fig
penny Brit
sou fig
cent Am
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła m'ennuyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

m'ennuyer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła m'ennuyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła m'ennuyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

m'ennuyer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be bored rigid Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文