mène w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mène w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

6. mener (faire aboutir):

7. mener (poursuivre):

Zobacz też Rome, nez, dur, bâton

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez

12. dur:

dur, dur! inf

II.dur (dure) [dyʀ] RZECZOW. m (ż)

III.dur (dure) [dyʀ] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mène w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mène w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mène w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mène w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mène Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文