mère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też prudence, oisiveté

prudence [pʀydɑ̃s] RZECZOW. ż

belle-mère <pl belles-mères> [bɛlmɛʀ] RZECZOW. ż

carte-mère <pl cartes-mères> [kaʀtmɛʀ] RZECZOW. ż

dure-mère <pl dures-mères> [dyʀmɛʀ] RZECZOW. ż

grand-mère <pl grands-mères> [ɡʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

mère-grand [mɛʀɡʀɑ̃] RZECZOW. ż dated

pie-mère <pl pies-mères> [pimɛʀ] RZECZOW. ż

arrière-grand-mère <pl arrière-grands-mères> [aʀjɛʀɡʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła mère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

belle-mère <belles-mères> [bɛlmɛʀ] RZECZOW. ż

grand-mère <grand(s)-mères> [gʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

arrière-grand-mère <arrière-grands-mères> [aʀjɛʀgʀɑ̃mɛʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła mère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文