médecin: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła médecin: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

médecin-conseil <pl médecins-conseils> [mɛdsɛ̃kɔ̃sɛj] RZECZOW. m

médecin-chef <pl médecins-chefs> [mɛdsɛ̃ʃɛf] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
GP Brit

Tłumaczenia dla hasła médecin: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

médecin: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła médecin: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła médecin: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

médecin: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文