ménage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ménage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. ménage:

remue-ménage <pl remue-ménage, remue-ménages> [ʀ(ə)mymenaʒ] RZECZOW. m

1. ménager (traiter avec précaution):

Zobacz też chèvre

I.chèvre [ʃɛvʀ] RZECZOW. m (fromage)

II.chèvre [ʃɛvʀ] RZECZOW. ż

I.ménag|er2 (ménagère) [menaʒe, ɛʀ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła ménage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ménager/-ère

ménage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ménage w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

remue-ménage [ʀ(ə)mymenaʒ] RZECZOW. m inv

ménager (-ère) [menaʒe, -ɛʀ] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła ménage w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ménage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文