même w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła même w francuski»angielski słowniku

1. même (identique):

3. même (exact):

VIII.même [mɛm] ZAIMEK indéf

Zobacz też ortie

soi-même [swamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

elle-même <pl elles-mêmes> [ɛlmɛm] ZAIMEK OSOBOWY ż

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] ZAIMEK OSOBOWY

lui-même [lɥimɛm] ZAIMEK OSOBOWY

moi-même [mwɑmɛm] ZAIMEK OSOBOWY

nous-même <pl nous-mêmes> [numɛm] ZAIMEK OSOBOWY

I.quand [kɑ̃, kɑ̃t] SPÓJNIK When traduisant quand conjonction ne peut pas être suivi du futur: quand il aura terminé = when he has finished; quand je serai guérie, j'irai te voir = when I'm better, I'll come and see you.

1. quand (lorsque):

II.quand [kɑ̃, kɑ̃t] PRZYSŁ.

même w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła même w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła même w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

même Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文