machines w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła machines w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

machine-outil <pl machines-outils> [maʃinuti] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła machines w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

machines w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła machines w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

machine-outil <machines-outils> [maʃinuti] RZECZOW. ż

Machin(e) [maʃɛ̃, in] RZECZOW. m(ż) inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła machines w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

machines Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

machines z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文