Tłumaczenia dla hasła magne-toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.hurry up CZASOW. [Brit ˈhʌri -, Am ˈhəri -] (hurry [sb] up, hurry up [sb])

arse [Brit ɑːs, Am ɑrs] RZECZOW. Brit vulg sl

Tłumaczenia dla hasła magne-toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文