main-d’œuvre w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła main-d’œuvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

de-man <part prés de-manning; prét, part passé de-manned> [Brit ˌdiːˈman, Am diˈmæn] CZASOW. przech. Brit

demanning [Brit diːˈmanɪŋ, Am diˈmænɪŋ] RZECZOW. Brit

Tłumaczenia dla hasła main-d’œuvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

main-d’œuvre w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła main-d’œuvre w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

workforce [ˈwɜ:kfɔ:s, Am ˈwɜ:rkfɔ:rs] RZECZOW. + sing/pl vb

Tłumaczenia dla hasła main-d’œuvre w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

main-d'œuvre <mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] RZECZOW. ż

réservoir [ʀezɛʀvwaʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

main-d’œuvre Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

main-d’œuvre Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文