maisons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła maisons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.maison [mɛzɔ̃] PRZYMIOT. inv

II.maison [mɛzɔ̃] RZECZOW. ż

5. maison (société):

Zobacz też Maison des jeunes et de la culture

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła maisons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

maisons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła maisons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Maison-Blanche [mɛzɔ̃blɑ̃ʃ] RZECZOW. ż sans pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła maisons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

maisons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

maisons Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文