majeur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła majeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.majeur (majeure) [maʒœʀ] PRZYMIOT.

II.majeur (majeure) [maʒœʀ] RZECZOW. m (ż) (en âge)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
he's a big boy now hum

Tłumaczenia dla hasła majeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

majeur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła majeur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

majeur [maʒœʀ] RZECZOW. m ANAT

I.majeur(e) [maʒœʀ] PRZYMIOT.

II.majeur(e) [maʒœʀ] RZECZOW. m(ż) JUR

Tłumaczenia dla hasła majeur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

majeur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

C/D/E/F major

majeur Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文