malades w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła malades w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. malade:

garde-malade <pl gardes-malades> [ɡaʀdmalad] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła malades w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

malades w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła malades w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-malade <gardes-malades> [gaʀd(ə)malad] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła malades w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sick a. fig
sick as a dog Am, Aus

malades Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文