maladies w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła maladies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. maladie:

maladie ADMIN

Zwroty:

maladie honteuse MED dated

Tłumaczenia dla hasła maladies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

maladies w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła maladies w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

arrêt-maladie <arrêts-maladie> [aʀɛmaladi] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła maladies w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

maladies Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文