maman w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła maman w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

belle-maman <pl belles-mamans> [bɛlmamɑ̃] RZECZOW. ż inf

bonne-maman <pl bonnes-mamans> [bɔnmamɑ̃] RZECZOW. ż

grand-maman <pl grands-mamans> [ɡʀɑ̃mamɑ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła maman w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

maman w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła maman w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła maman w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

maman Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文