marchand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła marchand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT. COM

II.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.marchand (marchande) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d]

dosshouse owner Brit inf
pit owner Am inf

Tłumaczenia dla hasła marchand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marchand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła marchand w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.marchand(e) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

II.marchand(e) [maʀʃɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła marchand w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marchand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

marchand(e) m (ż) de bas
marchand(e) m (ż) de fruits
marchand(e) m (ż) de journaux
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文