marches w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła marches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. marche (déplacement de personne):

marche SPORT
10 km marche SPORT

4. marche (fonctionnement de mécanisme):

marche d'angle CONSTR

4. marcher (fonctionner):

1. marché (lieu de vente):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła marches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marches w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła marches w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła marches w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

marches Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

marches Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文