mariée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mariée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też marier

marie-jeanne [maʀiʒan] RZECZOW. ż inf

bain-marie [bɛ̃maʀi] RZECZOW. m

marie-louise <pl maries-louises> [maʀilwiz] RZECZOW. ż

marie-salope <pl maries-salopes> [maʀisalɔp] RZECZOW. ż

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] RZECZOW. ż slang, péj

Tłumaczenia dla hasła mariée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mariée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mariée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.marié(e) [maʀje] RZECZOW. m(ż)

bain-marie <bains-marie> [bɛ̃maʀi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mariée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
jeune marié(e) m (ż)
m

mariée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文