marque w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła marque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. marque:

I.marqué (marquée) [maʀke] CZASOW. pp

marqué → marquer

II.marqué (marquée) [maʀke] PRZYMIOT.

Zobacz też marquer

marque-page <marque-pages> [maʀkpaʒ] RZECZOW. m

sous-marque <pl sous-marques> [sumaʀk] RZECZOW. ż COM

Zobacz też Blanc

Tłumaczenia dla hasła marque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marque w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła marque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła marque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

marque Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文