masque w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła masque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

8. masque ELECTRON:

Zobacz też masquer

Tłumaczenia dla hasła masque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mask ELECTRON, INFOR
mask MED, SPORT drug

masque w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła masque w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła masque w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

masque Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

masque m à gaz
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文