maximum w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła maximum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] PRZYMIOT.

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] RZECZOW. m

1. maximum (limite supérieure):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła maximum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

maximum w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła maximum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła maximum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

maximum Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

maximum z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文