me w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła me w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

me, (m' before vowel or mute h) [m(ə)] ZAIMEK OSOBOWY

Me → maître

Zobacz też maître

I.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] PRZYMIOT.

1. maître (en contrôle):

II.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs] RZECZOW. m (ż)

1. maître (dirigeant):

être (le) seul maître à bord lit, fig

VI.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

senior lecturer Brit

VII.maîtr|e (maîtresse), maitre (maitresse) [mɛtʀ, ɛs]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
that gets on my wick Brit inf
it bugs me inf

Tłumaczenia dla hasła me w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

me w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła me w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła me w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

me Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

love me, love my dog prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文