menus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła menus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.menu (menue) [məny] PRZYMIOT.

II.menu (menue) [məny] PRZYSŁ.

sous-menu <pl sous-menus> [suməny] RZECZOW. m INFOR

trotte-menu [tʀɔtməny] PRZYMIOT. inv liter

porte-menu <pl porte-menus> [pɔʀt(ə)məny] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła menus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

menus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła menus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

menu(e) [məny] PRZYMIOT. postposé

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła menus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

menus Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文