merde w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła merde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.merde [mɛʀd] RZECZOW. ż vulg sl

II.merde [mɛʀd] WYKRZYK. slang

fouille-merde <pl fouille-merde> [fujmɛʀd] RZECZOW. mf slang

écrase-merde <pl écrase-merde> [ekʀɑzmɛʀd] RZECZOW. m slang

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła merde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

merde w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła merde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fouille-merde <fouille-merdes> [fujmɛʀd] RZECZOW. mf inf

Tłumaczenia dla hasła merde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
merde ż inf

merde Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文