Tłumaczenia dla hasła mettons-nous w angielski»francuski słowniku

II.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. przech.

III.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. nieprzech.

5. stand (be):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文