meubles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła meubles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-meubles, garde-meuble <pl garde-meubles> [ɡaʀdəmœbl] RZECZOW. m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] RZECZOW. m

Zobacz też meubler

Tłumaczenia dla hasła meubles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

meubles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła meubles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-meuble <garde-meubles> [gaʀdəmœbl] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła meubles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

meubles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

furniture + vb sing
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文