meurs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła meurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła meurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

meurs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła meurs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

meurent [mœʀ], meurs [mœʀ], meurt [mœʀ] CZASOW.

meurent indic prés de mourir

Zobacz też mourir

Tłumaczenia dla hasła meurs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文