micro w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła micro w francuski»angielski słowniku

II.micro [mikʀo] RZECZOW. ż inf (micro-informatique)

micro-cravate <pl micros-cravates> [mikʀokʀavat] RZECZOW. m

micro-État [mikʀoeta] RZECZOW. m POL

micro-édition [mikʀoedisjɔ̃] RZECZOW. ż

micro-ordinateur <pl micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

micro-organisme <pl micro-organismes> [mikʀoɔʀɡanism] RZECZOW. m

I.micro-onde <pl micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. ż

micro-ondable [mikʀoɔ̃dabl] PRZYMIOT.

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] RZECZOW. ż

micro-transaction [mikʀotʀɑ̃zaksjɔ̃] RZECZOW. ż

micro w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła micro w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

micro-onde <micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. ż

micro-ordinateur <micro-ordinateurs> [mikʀoɔʀdinatœʀ] RZECZOW. m

micro-ondes [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. m inv (four)

micro-trottoir <micros-trottoirs> [mikʀotʀɔtwaʀ] RZECZOW. m

micro-informatique [mikʀoɛ̃fɔʀmatik] RZECZOW. ż sans pl

Tłumaczenia dla hasła micro w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

micro Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文