micro-ondes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła micro-ondes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.microwave [Brit ˈmʌɪkrə(ʊ)weɪv, Am ˈmaɪkrəˌweɪv] RZECZOW.

II.microwave [Brit ˈmʌɪkrə(ʊ)weɪv, Am ˈmaɪkrəˌweɪv] CZASOW. przech.

microwaveable [Brit ˈmʌɪkrə(ʊ)weɪvəb(ə)l, Am ˈmaɪkrəˌweɪvəbəl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła micro-ondes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.micro-onde <pl micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. ż

fan(-assisted) oven
four à gaz

Zobacz też petit, moulin

I.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYMIOT.

1. petit personne, pied, objet, arbre, entreprise:

3. petit (en âge):

4. petit (en quantité, prix, force):

7. petit (pour minimiser):

a little favour Brit
give me a ring Brit
to make a fuss of sb Brit

II.petit (petite) [p(ə)ti, it] RZECZOW. m (ż)

1. petit:

the kids inf

III.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYSŁ.

1. petit (jeune animal):

petit aigle ZOOL
petit bleu dated
petit coin inf (toilettes) euph
loo Brit inf
petit coin inf (toilettes) euph
to go to the loo Brit inf
loo Brit inf
to go to the loo Brit inf
petit juif inf
petit quart NAUT
petite annonce PRESSE
petite annonce PRESSE
petite reine SPORT
petites classes inf ECOLE
ludo sg

micro-ondes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła micro-ondes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

micro-ondes [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. m inv (four)

micro-onde <micro-ondes> [mikʀoɔ̃d] RZECZOW. ż

III.aller1 [ale] irr CZASOW. zwrotny +être s'en aller

Tłumaczenia dla hasła micro-ondes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文