milieu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła milieu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.milieu <pl milieux> [miljø] RZECZOW. m

2. milieu (dans le temps):

4. milieu (environnement):

5. milieu:

III.milieu <pl milieux> [miljø]

Zobacz też nez

1. nez ANAT:

5. nez (parfumeur créateur):

se manger inf ou bouffer slang le nez
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła milieu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

milieu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła milieu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła milieu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

milieu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

milieu Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文