mille w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.mille1 <pl mille> [mil] RZECZOW. m

mille-pattes, millepatte <pl mille-pattes, millepattes> [milpat] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mille m inv
mille inv

mille w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mille w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRZYMIOT.

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] RZECZOW. m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

mille-pattes [milpat] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mille w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mille Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文