minimum w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła minimum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima] PRZYMIOT.

II.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima] RZECZOW. m

1. minimum (limite inférieure):

III.minimum <pl minimums ou minima> [minimɔm, minima]

Tłumaczenia dla hasła minimum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

minimum w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła minimum w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.minimum <s [ou minima]> [minimɔm, minima] PRZYMIOT.

II.minimum <s [ou minima]> [minimɔm, minima] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła minimum w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

minimum Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

minimum Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文